Amsterdam UMC (locatie AMC)

De afdeling neuromusculaire ziekten van het AMC is gespecialiseerd in neuromusculaire ziekten in het algemeen. Er is specifieke belangstelling voor immuungemedieerde polyneuropathiëen en myopathieen, ALS, postpoliosyndroom, hereditaire motorische en sensorische neuropathieën (HMSN) en limb-girdle dystrofie.

De afdelingen neuromusculaire ziekten en revalidatie van het AMC maken onderdeel uit van het ALS Centrum Nederland.

Voor vragen kunt u contact opnemen via de hiernaast vermelde contactgegevens. Bij telefonisch contact vraag naar mw. Molenaar of mw. Boes-Kaars.