Amsterdam UMC (locatie AMC)

De afdeling neuromusculaire ziekten van het AMC is gespecialiseerd in neuromusculaire ziekten (nmz)  in het algemeen. Er is specifieke belangstelling voor immuungemedieerde polyneuropathiëen en myopathieen, ALS, postpoliosyndroom, hereditaire motorische en sensorische neuropathieën (HMSN) en limb-girdle dystrofie.
Naast het klinische onderzoek, verrichten wij ook preklinisch onderzoek naar neuromusculaire ziekten. Het preklinische onderzoek beoogt de ziektemechanismen beter te begrijpen en nieuwe therapeutische aangrijpingspunten te ontdekken. Voor meer informatie over de beschikbare infrastructuur voor preklinisch onderzoek, zie: Preklinisch onderzoek

De afdelingen neuromusculaire ziekten en revalidatie van het AMC maken onderdeel uit van het ALS Centrum Nederland.


Informatie voor zorgprofessionals

U kunt voor alle NMZ verwijzingen terecht bij Amsterdam UMC.

Het expertisecentrum is telefonisch bereikbaar voor collegiaal overleg:

  • 06- 29 67 60 30  – tijdens kantooruren
  • 020- 566 9111 (sein 59302) – buiten kantooruren; vraag naar de nmz achterwacht