IMMEDIATE

Looptijd:
01 Apr 2017 – 31 Dec 2018

Vroege behandeling met intraveneuze immunoglobulines bij myositis

Myositis is een zeldzame, niet-erfelijke aandoening van de spier. Men spreekt van een auto-immuun aandoening, wat betekent dat het lichaam afweerstoffen tegen de spier maakt. Dit leidt ertoe dat er in korte tijd spierzwakte ontstaat in de benen en armen, waardoor lopen en aan- en uitkleden moelijker wordt en dagelijkse activiteiten kunnen worden belemmerd, daarbij zijn er ook vaak slikproblemen. Patiënten met myositis worden behandeld met prednison en andere middelen die het immuunsysteem onderdrukken. Hierdoor kan de myositis genezen, maar het komt ook regelmatig voor dat er toch beperkingen zijn door schade die door de ontsteking al aan de spier is toegebracht. De immuunsysteemonderdrukkende medicijnen kunnen nare bijwerkingen hebben.

De gedachte is dat door snellere/betere behandeling in de vroege fase van de ziekte het op de lange termijn beter gaat met de mensen met myositis en dat we daarna een lagere hoeveelheid prednison hoeven te geven, waardoor er mogelijk ook minder bijwerkingen optreden. We willen dit bereiken door in het begin intraveneuze immunoglobulinen (IVIg) te geven.

IVIg hebben hun effectiviteit en veiligheid bij andere, vergelijkbare auto-immuun aandoeningen reeds bewezen. Ook bij myositis is werkzaamheid en veiligheid aangetoond, maar alleen nog voor de gevallen waarbij alle andere behandelingen geen effect bleken te hebben. Daarom wordt IVIg bij myositis alleen nog maar gebruikt als andere medicijnen niet of niet voldoende werkzaam zijn. Met deze studie proberen wij de vraag te beantwoorden of IVIg ook effectief (werkzaam) is in het beginstadium van de ziekte.