Erasmus MC

Het neuromusculair centrum van het Erasmus MC is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van spierziekten. In ons expertisecentrum zien wij zowel kinderen als volwassenen met spierziekten. Met een multidisciplinair team werken we voor hen aan de best mogelijke zorg.

Daarnaast zijn we een landelijk expertisecentrum voor  immuungemedieerde polyneuropathieën (Guillain-Barré syndroom en CIDP) en voor de ziekte van Pompe. Om de zorg voor patiënten met deze aandoeningen te blijven verbeteren, werken onze onderzoeksteams aan innovatief wetenschappelijk onderzoek.