Intraveneus immunoglobuline en intraveneus methylprednisolon als optimale inductie behandeling in CIDP (OPTIC)

Looptijd:
01 Feb 2018 – 31 Dec 2022
Type onderzoek:
klinische studie

Achtergrond
Zowel intraveneuze immunoglobuline (IVIg) als corticosteroïden zijn effectieve behandelingen voor CIDP.  IVIg leidt vaak tot snelle verbetering van symptomen, maar veel patiënten hebben langdurige behandeling nodig om de ziekte te onderdrukken. Corticosteroïden zijn effectief, maar werken meestal pas na 3 – 4 maanden. Wel lijkt er vaker langdurige onderdrukking van de ziekte (‘remissie’) op te treden dan na behandeling met IVIg. Door IVIg en corticosteroïden te combineren hopen we beide voordelen te kunnen bereiken: snelle verbetering door IVIg en langdurige remissie door corticosteroïden.

Deelname
Op basis van uw gegevens wordt in overleg met uw behandelend neuroloog bepaald of u kunt deelnemen aan dit onderzoek.

Methoden
Proefpersonen worden gedurende 18 weken om de 3 weken behandeld met IVIg in combinatie met intraveneus methylprednisolon (een corticosteroïd) of placebo (een ‘nepmiddel’). In totaal vinden er 7 behandelingen plaats. Toewijzing van de methylprednisolon of placebo wordt door middel van loting bepaald. Zowel proefpersoon als arts weten niet welke van de twee wordt gegeven. De eerste behandeling vindt in het ziekenhuis plaats, de overige 6 behandelingen thuis. In totaal doen 14 ziekenhuizen mee aan dit onderzoek, waarvan 8 in Nederland en 6 in het Verenigd Koninkrijk. Voor dit onderzoek zijn 96 proefpersonen nodig.

Relevantie
Als het onderzoek uitwijst dat de toevoeging van methylprednisolon leidt tot een langdurige onderdrukken van de ziekte dan bespaart dit patiënten langdurige behandelingen met IVIg. Bovendien kan deze combinatiebehandeling dan toegepast worden bij CIDP patiënten.

Voortgang
In februari 2018 is de eerste proefpersoon begonnen aan de studie en inmiddels doen er 24 proefpersonen mee. Ook is de eerste deelnemer in het Verenigd Koninkrijk een feit. Inmiddels zijn alle Nederlandse deelnemende ziekenhuizen actief proefpersonen aan het werven en is het eerste (tevens grootste) ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk (Londen) gestart. Het is de verwachting dat de overige ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk tegen het einde van het jaar zijn gestart.

Consortium
Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het AMC en in samenwerking met het UMC  Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC, Maastricht UMC, HaGa ziekenhuis, Catharina ziekenhuis Eindhoven, Martini ziekenhuis Groningen. Daarnaast doen 6 ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk mee: National Hospital for Neurology and Neurosurgery (Londen), King’s College Hospital (Londen), University Hospitals of Birmingham (Birmingham) en Queen Elizabeth University Hospital (Glasgow).


Financiering: Prinses Beatrix Spierfonds (W.OR17-03), ZonMW (848016011) en Sanquin levert logistieke steun