Maastricht UMC+

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) werken samen in het Maastricht UMC+. Onze missie is kort en krachtig: Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Patiënten met een (mogelijke) spierziekte worden op de polikliniek van het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+ gezien voor diagnostiek en eventuele verdere behandeling of begeleiding. Er bestaan multidisciplinaire poliklinieken met de klinische genetica, met de revalidatie, met het centrum voor thuisbeademing en met de cardiologie.

Het Maastricht UMC+ is erkend als expertisecentrum voor myotone dystrofie en voor dunnevezelneuropathie. Daarnaast is er een samenwerking met het Centrum voor Neurologische Leerstoornissen (CNL) van het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze op het gebied van cognitie bij Duchennne spierdystrofie, en daarin maakt Maastricht UMC+/CNL deel uit van het expertisecentrum voor Duchenne Spierdystrofie. Op de gebieden myotone dystrofie, dunnevezelneuropathie en cognitie bij Duchenne spierdystrofie wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht.

Patiënten met myotone dystrofie worden jaarlijks gezien op de polikliniek. Afhankelijk van de actuele problematiek kunnen zij worden gezien op de multidisciplinaire polikliniek (neuroloog, cardioloog, longarts, oogarts, revalidatiearts). Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot een kortdurende gestructureerde klinische opname op de afdeling neurologie met als doel een op de huidige situatie aangepast multidisciplinair behandel- / zorgadvies te leveren.

Voor dunnevezelneuropathie worden in het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+ patiënten uit heel Nederland gezien; sporadisch ook uit het buitenland. Voor de groep patiënten met (verdenking) dunnevezelneuropathie is een zorgtraject ontwikkeld, waarbij in een dagopname alle benodigde onderzoeken worden verricht om de diagnose te kunnen bevestigen en een eventuele onderliggende oorzaak aan te kunnen tonen. Na de diagnostiek wordt de patiënt terugverwezen naar de doorverwijzer voor verdere (symptomatische) behandeling.