Verbetering van diagnostiek van dunnevezelneuropathie

Looptijd:
01 Jul 2016 – 31 Dec 2019

De wijze waarop de diagnose dunnevezelneuropathie op dit moment wordt gesteld, is nog niet perfect. Het temperatuurdrempelonderzoek kan ook afwijkend zijn bij andere aandoeningen van het zenuwstelsel en het aantal zenuwvezels in het huidbiopt is niet bij iedere patiënt verlaagd.

We willen onderzoeken of er mogelijk andere methoden zijn om de beschadiging en functie van de dunne zenuwvezels beter in kaart te kunnen brengen

Cornea confocale microscopie
Met cornea confocale microscopie kunnen met behulp van een microscoop de dunne zenuwvezels in het hoornvlies van het oog in beeld worden gebracht. Uit onderzoek bij mensen met suikerziekte werd in een vroeg stadium van de ziekte een verslechterde staat van de dunne zenuwvezels in het oog gezien. We willen onderzoeken of dit ook het geval is bij patiënten die verdacht worden van een dunnevezelneuropathie en of het bij kan dragen aan het stellen van de diagnose.

Skin Wrinkling Test
In verschillende centra wordt gebruik gemaakt van de huidrimpelingtest, ook wel de Skin Wrinkling Test genoemd. Hierbij wordt gekeken in welke mate de vingertoppen rimpelen na onderdompeling in water, of na aanbrengen van een bepaalde crème. Op dit moment wordt de rimpeling met het oog beoordeeld en blijkt dat het voor artsen lastig is om de exacte mate van rimpeling aan te geven, waardoor de test nog onvoldoende betrouwbaar is. Wij willen daarom de beoordeling van de rimpeling optimaliseren.

Functionele MRI
Pijnprikkels worden in de hersenen verwerkt. Met een speciaal soort MRI-onderzoek van de hersenen, de functionele MRI (fMRI), kunnen bepaalde hersenpatronen in beeld worden gebracht. We onderzoeken of deze patronen bij patiënten met een dunnevezelneuropathie anders zijn ten opzichte van patiënten zonder dunnevezelneuropathie,

Optimaliseren vragenlijsten
Om meer over dunnevezelneuropathie te weten te komen vragen wij patiënten vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn onder andere van belang om te meten of een therapie wel echt werkt.