Over ons

Het Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit alle medische centra die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire aandoeningen.

Missie en Visie

Missie – De missie van Spierziekten Centrum Nederland is het significant verbeteren van de kwaliteit van leven en participatie van patiënten met spierziekten in Nederland door innovatieve behandelingen te implementeren, gebaseerd op baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Visie – Dit bereiken we door intensief samen te werken in het veld, snel in te spelen op ontwikkelingen, blijvend te innoveren en door jong talent te boeien en aan ons te binden met hoogwaardige opleidingen en onderzoek.

Nieuwsbrieven Reflex

De Reflex is de nieuwsbrief van Spierziekten Centrum Nederland. Zij verschijnt maandelijks in het Engels met nieuws op het gebied van zorg en onderzoek. Ook wordt u op de hoogte gehouden van subsidiemogelijkheden, congressen en symposia.

Jaargang 2024 Jaargang 2023 Jaargang 2022 Jaargang 2021 Jaargang 2020 Jaargang 2019