Over ons

Het Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit alle universitaire medische centra die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire aandoeningen.

Missie en Visie

Missie – De missie van Spierziekten Centrum Nederland is de toepassing van – en kennis delen over – onderzoek naar optimale diagnose en behandeling voor kinderen en volwassenen met spier- en zenuwziekten in Nederland en internationaal.

Visie – Door bundeling van krachten op het gebied van vernieuwende / hoogwaardige zorg en wetenschappelijk onderzoek zal de kwaliteit van leven en behandeling van patiënten met spierziekten in Nederland verbeteren.

Nieuwsbrieven Reflex

De Reflex is de nieuwsbrief van Spierziekten Centrum Nederland. Zij verschijnt maandelijks in het Engels met nieuws op het gebied van zorg en onderzoek. Ook wordt u op de hoogte gehouden van subsidiemogelijkheden, congressen en symposia.

Jaargang 2024 Jaargang 2023 Jaargang 2022 Jaargang 2021 Jaargang 2020 Jaargang 2019