Psychologische benadering om de pijn bij dunnevezelneuropathie onder controle te krijgen

Looptijd:
01 Nov 2017 – 31 Dec 2020

Bij dunnevezelneuropathie staat hevige pijn vaak op de voorgrond. Deze kan erg invaliderend zijn en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Oorzakelijke behandeling van een onderliggende aandoening of medicamenteuze pijnbestrijding helpt vaak onvoldoende en kan ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben.

Bij verschillende chronische pijnaandoeningen is gebleken dat een psychologische benadering van de klachten van waarde kan zijn. Aandoeningen waarbij neuropathische pijn centraal staat, gaan vaak gepaard met angst en catastroferende gedachten. De methodes exposure in vivo en mindfulness kunnen deze factoren beïnvloeden. Een gericht pijnrevalidatieprogramma voor patiënten met dunnevezelneuropathie ontbreekt echter nog tot op heden.

Het doel is te onderzoeken welke psychologische factoren bij pijn bij dunnevezelneuropathie een rol spelen om een gerichte psychologische aanpak te kunnen ontwikkelen, waardoor het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met een dunnevezelneuropathie verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit 3 delen: 1) focus groep interviews; 2) definiëren van psychologische factoren, en3) ontwikkelen en testen van een behandeling, waarbij 15 dunnevezelneuropathie patiënten worden geselecteerd, welke door middel van een speciaal single-case design behandeld zullen worden met exposure in vivo, mindfulness en een combinatie van beiden naast de standaard zorg.


Financiering: Prinses Beatrix Spierfonds ;W.OK17-09