Intravenous immunoglobulin therapy for small fiber neuropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled study on efficacy and safety.

Looptijd:
01 Jul 2016 – 30 Sep 2018
Type onderzoek:
Klinisch onderzoek

Intraveneuze immunoglobuline behandeling voor dunnevezelneuropathie: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie naar effectiviteit en veiligheid.

Dunnevezelneuropathie (DVN) is een aandoening van dunne zenuwvezels, namelijk de Aδ- en C-vezels. Patiënten met DVN hebben vaak last van een brandend gevoel in de handen en voeten. Daarnaast hebben ze soms moeite om pijn te voelen en temperatuur te voelen. De diagnose DVN wordt gesteld op basis van klachten passend bij DVN in combinatie met een afwijkend temperatuurdrempelonderzoek en/of afwijkend huidbiopt, zonder betrokkenheid van de dikke zenuwvezels.

De behandeling van DVN begint bij het behandelen van de onderliggende oorzaak. Echter is het zo dat bij een groot deel van de patiënten met DVN er geen onderliggende oorzaak kan worden gevonden. Medicatie die op dit moment veel worden ingezet voor de behandeling van neuropathische pijn bij DVN zijn medicijnen tegen epilepsie en depressie. Deze medicijnen geven soms veel bijwerkingen of hebben bij een deel van de patiënten geen of onvoldoende effect op de pijn. Er wordt gedacht dat er bij een deel van de patiënten een immunologische oorzaak is voor DVN. Enkele studies hebben laten zien dat intraveneuze immunoglobulinen (IVIg) een effectieve behandeling is voor patiënten met DVN. Het doel van de IVIg-trial is om te kijken of IVIg effectief en veilig is bij patiënten met DVN zonder onderliggende oorzaak.

We verwachten dat IVIg veilig en effectief zal zijn voor de pijnvermindering bij patiënten met DVN zonder bekende oorzaak.


Financiering: Grifols, Lamepro