Overbehandeling met immunoglobulinen bij patiënten met CIDP

Looptijd:
01 Aug 2015 – 31 Dec 2018
Type onderzoek:
Klinisch Onderzoek

Achtergrond
Veel patiënten met CIDP worden behandeld met immunoglobulinen (IVIg). Op korte termijn is dit een effectieve behandeling , die bij veel patiënten tot snelle verbetering kan leiden. Bij patiënten die na behandeling met IVIg verbeteren, wordt vaak langdurig intraveneuze onderhoudsbehandeling gegeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang deze behandeling gegeven moet worden en wanneer deze dus afgebouwd kan worden. De belangrijkste reden waarom er zo veel onduidelijkheid bestaat over de juiste lange termijn behandeling is dat CIDP een onvoorspelbaar beloop heeft. Bij sommigen is de ziekte chronisch actief en blijft IVIg-behandeling noodzakelijk, maar bij andere patienten is chronische behandeling helemaal niet nodig. Nu kunnen we van te voren niet voorspellen bij welke patiënten een afbouwpoging zal lukken.

Methode
In deze studie loten we patiënten die al langere tijd IVIg gebruik in twee groepen. De eerste groep krijgt zijn eigen behandeling 24 weken lang en de tweede groep zal gaan afbouwen met immunoglobulinen. Om het onderzoek zo eerlijk mogelijk te maken weten zowel de onderzoekers, als de patiënten niet in welke groep zij zitten.

Relevantie
Wij hopen met deze studie antwoord te krijgen op de vraag of er sprake is van overbehandeling met intraveneus immunoglobuline, met als doel het voorkomen van onnodige behandeling

Samenwerkingsverband
In dit onderzoek wordt samengewerkt tussen AMC Amsterdam, UMC Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC, Maastricht UMC, Elizabeth tweestedenziekenhuis (Waalwijk), Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Catharina ziekenhuis (Eindhoven), en Martini ziekenhuis (Groningen).