ALXN 1210-MG-306 myasthenia gravis studie

Looptijd:
02 Dec 2019 – 01 Dec 2022
Type onderzoek:
klinische studie

Achtergrond
Myasthenia gravis (MG) is een zeldzame en chronische spierziekte met als typische symptomen zwakte en spiervermoeidheid. De mate van spierzwakte en de ernst van de symptomen varieert sterk van persoon tot persoon. MG kan één enkele spiergroep treffen of spiergroepen verspreid over het lichaam (gegeneraliseerde MG {gMG}). De ziekte treft meestal bepaalde spieren, zoals die van de ogen, nek, armen en benen en de spieren die een rol spelen bij het kauwen, slikken en ademen. Mogelijke verschijnselen zijn zwakke gelaatsspieren, wat kan leiden tot hangende oogleden, dubbelzien, ademhalingsmoeilijkheden, moeite met praten, kauwen of slikken. Ook spierzwakte in de armen of benen, of vermoeidheid na herhaalde bewegingen zijn mogelijk. De zwakte wordt erger bij activiteit en neemt af in rust. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar om de symptomen te verminderen, waardoor de meeste patiënten met MG een vrij normaal leven kunnen leiden. Sommige patiënten blijven echter ook na deze behandelingen last hebben van de symptomen. Van deze patiënten wordt gezegd dat ze refractaire gMG hebben, dat wil zeggen dat ze onvoldoende op de gebruikelijk medicijnen reageren.

Methoden
Ravulizumab (ALXN1210) werd ontwikkeld op basis van eculizumab (h5G1.1 mAb), gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat specifiek bindt aan de humane terminale complement-component (C5). Ravulizumab behoudt onmiddellijke en volledige remming van C5, terwijl gedurende een langdurig doseringsinterval aanhoudende remming van het complement wordt geboden; het werd specifiek ontworpen zodat het een verlengde halfwaardetijd heeft ten opzichte van eculizumab. Daarom vereist ravulizumab minder vaak (eenmaal per 8 weken infusen) dan eculizumab (infusen om de 2 weken. De screeningperiode, gerandomiseerde gecontroleerde periode (26 weken) en een open-label verlengingsperiode (OLE) zal in totaal ongeveer 2,5 jaar (132 weken) duren met ongeveer 13 bezoeken. Patiënten worden gerandomiseerd naar placebo of ravulizumab en in de OLE periode worden alle patiënten overgezet op ravulizumab. Bij klinische verergering van myasthene klachten kan desgewenst naast ravulizumab ook hooggedoseerde corticosteroïden,  immunoglobulinen of plasmaferese gegeven worden als ‘rescue’ medicatie.

Patiënten die zijn gerandomiseerd naar de ravulizumab-groep zullen op dag 1 een geblindeerde oplaaddosis ravulizumab krijgen, gevolgd door geblindeerde onderhoudsdoses ravulizumab op dag 15 en vervolgens iedere 8 weken, gedurende in totaal 18 weken behandeling. Patiënten die zijn gerandomiseerd naar placebo zullen een geblindeerde dosis placebo krijgen op dag 1, gevolgd door geblindeerde doses placebo op dag 15 en vervolgens iedere 8 weken, gedurende in totaal 18 weken. Zowel ravulizumab als placebo zullen via intraveneuze infusen worden toegediend in dagopname. Na de gerandomiseerde gecontroleerde periode van 26 weken en beoordelingen in week 26, zullen patiënten in de placebogroep een geblindeerde oplaaddosis ravulizumab krijgen en patiënten in de ravulizumab-groep krijgen 900 mg een geblindeerde dosis ravulizumab; de dosis van 900 mg is gekozen om te zorgen voor behoud van volledige C5-remming tot de volgende geplande onderhoudsdosis in week 28. Vanaf week 28 beginnen alle patiënten met open-label ravulizumab-onderhoudsdoses om de 8 weken. De OLE-periode voor elke patiënt begint wanneer de patiënt een dosis ravulizumab krijgt in week 26 (dag 183) en loopt verder gedurende 2 jaar of totdat het product is geregistreerd of goedgekeurd (in overeenstemming met landspecifieke voorschriften), afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Relevantie
Dit is een veiligheids- en werkzaamheidsonderzoek van ravulizumab bij volwassenen met gegeneraliseerde myasthenia gravis. Aangezien gMG een chronische ziekte is met een aanzienlijke behandellast, kan het relatieve gemak van het doseringsschema van ravulizumab de tevredenheid van de patiënt en de therapietrouw verhogen en uiteindelijk leiden tot verbeterde gezondheidsresultaten.


Financiering: Alexion Pharmaceuticals