Spoedzorg bij spierziekten

Publicatie: 30 June 2020

In geval van spoed kan het medisch handelen bij mensen met een spierziekte afwijken van de reguliere spoedhulp. Omdat de expertise op de spoedeisende hulp niet altijd direct aanwezig is, is in juni de website ‘Spoedzorg bij Spierziekten’ gelanceerd. Deze website is ontwikkeld door Spierziekten Nederland met steun van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Op deze website zijn alertkaarten voor zorgverleners te vinden en zijn voor patiënten met een spierziekte SOS-kaarten gemaakt. De kaarten bevatten belangrijke medische informatie over spierziekten in spoedgevallen. Er zijn nu kaarten beschikbaar voor de ziekte van Duchenne, SMA, myotone dystrofie, FSHD, myasthenia gravis en overige spierziekten met beademing.

De SOS- en alertkaarten zijn mede tot stand gekomen door Spierziekten Centrum Nederland, relevante beroepsverenigingen, en medische experts.

Ga via deze link naar de website Spoedzorg bij Spierziekten.