Nieuwe behandelrichtlijn Duchenne Spierdystrofie

Publicatie: 04 May 2021

De nieuwe behandelrichtlijn voor Duchenne Spierdystrofie is beschikbaar in de richtlijnendatabase van de Federatie Medische Specialisten en op onze pagina met richtlijnen. Deze richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging Revalidatieartsen (VRA) en in samenwerking met de patiëntenorganisatie Duchenne Parent Project, de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland, de verschillende betrokken beroepsverenigingen en Duchenne Centrum Nederland.

Deze richtlijn richt zich op de behandeling van patiënten met DMD. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. Behandeling met corticosteroïden.
  2. Vormen van fysieke training.
  3. Timing en typen ademhalingstraining.
  4. Screening en behandeling van kauw- en slikstoornissen.
  5. Preventie en behandeling van contracturen.
  6. Preventie en behandeling van een scoliose.
  7. Diagnostiek, behandeling en begeleiding bij pijn.
  8. Maatschappelijke participatie .
  9. Screening van sociale zelfredzaamheid en sociale participatie.
  10. Organisatie van zorg.

De richtlijn is primair bedoeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met DMD. Natuurlijk kunnen ook overige (zorg)professionals deze richtlijn raadplegen.