ADAPT – Accurate Diagnosis in idiopathic inflAmmatory myoPaThies

Looptijd:
15 Jun 2020
Type onderzoek:
Klinische studie

Achtergrond
Idiopathische inflammatoire myopathiën (IIM), ook wel myositis genoemd, is een groep auto immuun gemedieerde ziekten, gekenmerkt door subacute spierzwakte van bovenarmen en bovenbenen. Een goudstandaard voor het stellen van de diagnose ontbreekt. Gedurende de laatste decennia is er in die diagnostiek vooruitgang geboekt door middel van het gebruik van beeldvorming en myositis specifieke antistoffen, echter maken deze nog geen deel uit van de meest gebruikte diagnostische criteria, en worden methoden zoals het EMG en spierbiopsie nog altijd gebruikt om de diagnose te stellen.

Methoden
Diagnostische accuratesse studie, waarbij elke geïncludeerde patiënt een overcompleet diagnostisch protocol ondergaat, bestaande uit EMG, echo van de spieren, MRI van de spieren, spierbiopsie en bepaling van myositis specifieke antistoffen. Deze studie onderzoekt de toegevoegde waarde van verschillende diagnostische testen, naast anamnese, neurologisch onderzoek en CK.

Relevantie
Dit project heeft als doel een optimale combinatie van diagnostische testen te vinden om de diagnose myositis te stellen, bestaande uit  zo weinig en zo min mogelijk invasieve diagnostiek.