Afweercellen in het bloed van CIDP patiënten

Looptijd:
01 Jun 2014 – 01 Jun 2018

Achtergrond
Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP) is een auto-immuunziekte, waarbij het eigen afweersystem de zenuwen beschadigd. Hoe dit precies gaat en waarom het afweersysteem zich tegen het lichaam keert, begrijpen we nog niet goed. In dit onderzoek wordt gekeken of een bepaald type afweercelen, de T- en de B-cellen, een rol spelen in CIDP.

Methode
Als T- of B-cellen geactiveerd worden, gaan ze vaker delen en spreken we van T- of B-cel klonen. Om te bepalen of de T- en B-cellen zijn betrokken in de ziekte CIDP, wordt er gekeken naar de aanwezigheid van deze klonen in het bloed van verschillende groepen CIDP patiënten.

Relevantie
Meer begrip over de ontstaanswijze van de ziekte zal bijdragen aan een snellere herkenning en betere behandeling van de ziekte.