C-Mill studie

Looptijd:
01 Sep 2017 – 31 Dec 2020

Lopen is belangrijk in het dagelijks functioneren en draagt bij aan het welbevinden en de kwaliteit van leven. Mensen met polio hebben vaak problemen met het staan en lopen door spierzwakte in de benen. Zij vallen frequent, met risico op ernstig letsel.

De meeste valongelukken gebeuren als gevolg van een balansverstoring of positieverandering tijdens lopen, met name wanneer een stapaanpassing vereist is, bijvoorbeeld bij het ontwijken van een obstakel.De C-Mill is een innovatieve revalidatieloopband waarmee het stapaanpassingsvermogen tijdens staan en lopen gemeten en getraind kan worden in een veilige omgeving. Op de C-Mill kunnen objecten geprojecteerd worden die ontweken moeten worden (obstakels) of juist gevolgd moeten worden (stapstenen). Tijdens het uitvoeren van deze testen meten we verschillende aspecten van het looppatroon, zoals stapfrequentie, stapbreedte en stapnauwkeurigheid. De testen op de C-Mill worden uitgevoerd door mensen met polio en door een controlegroep. Vervolgens wordt gekeken of beide groepen verschillend scoren. Verder volgen we de patiënten gedurende twee jaar, om te kijken hoe dit stapaanpassingsvermogen verandert over de tijd.