IVIg in myositis: TIME IS MUSCLE (TIM) trial

Looptijd:
06 Sep 2021
Type onderzoek:
RCT: Randomized Controlled Trial

Intraveneuze immunoglobulines als aanvullende behandeling bij pas gediagnosticeerde myositis: sneller en beter herstel?

Achtergrond
De gedachte van dit onderzoek is dat door snellere en betere behandeling in de vroege fase van de ziekte, het op de lange termijn beter gaat met patiënten met myositis. We willen dit bereiken door in het begin intraveneuze immunoglobulinen (IVIg) toe te voegen aan de standaardbehandeling met prednison.

Doel
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam intraveneuze immunoglobuline (IVIg) is als toevoeging aan de eerste behandeling van myositis.

Hoe ziet dit onderzoek eruit?
In het onderzoek krijgt de helft van de proefpersonen het onderzoeksmiddel Nanogam (IVIg), en de andere helft van de proefpersonen krijgt een placebo. De behandeling met IVIg of placebo is een aanvullende, oftewel ‘extra’ behandeling.

In totaal zullen 48 patiënten meedoen aan het onderzoek. Zij zullen gedurende 52 weken worden vervolgd tijdens deze studie


Financiering: Prinses Beatrix Spierfonds en Sanquin Plasma Products