PROOF-AFO

Looptijd:
01 Jan 2015 – 31 Dec 2018

De juiste enkel-voet orthese voor optimale mobiliteit bij mensen met een neuromusculaire aandoening

Achtergrond en relevantie
Het PROOF-AFO heeft als doel de stijfheid van enkel-voet orthesen (EVO) bij mensen met kuitspierzwakte als gevolg van een spierziekte te optimaliseren.

Mensen met een spierziekte, waaronder post-polio en HMSN, hebben vaak een verminderde kracht in de kuitspieren, met als gevolg instabiliteit, een lagere loopsnelheid en vermoeidheid. Om het lopen te verbeteren, krijgen patiënten vaak een EVO voorgeschreven. Een hele slappe EVO, bijv. van polypropyleen, zal het looppatroon bij kuitspierzwakte niet genoeg corrigeren, waardoor de instabiliteit niet verdwijnt, terwijl een hele stijve orthese de afzet te veel beperkt. De optimale EVO stijfheid voor mensen met kuitspierzwakte en de precieze samenhang met patiëntkenmerken als spierkracht en gewicht, zijn nog onbekend. De PROOF-AFO studie onderzoekt wat de optimale stijfheid is en of een EVO met optimale stijfheid beter is dan EVOs die momenteel worden voorgeschreven voor mensen met kuitspierzwakte. Als de optimale EVO stijfheid bekent is kan hiermee de orthese behandeling bij mensen worden verbeterd.

Methoden
Deelnemers aan het onderzoek hebben een nieuwe EVO gekregen, bestaande uit een op maat gemaakt koolstof voetgedeelte, een kuitkap en een uitwisselbare dorsale veer (CA7®, Otto Bock, Duderstadt, Duitsland). Met de nieuwe EVO zijn de energiekosten van het lopen, het looppatroon en de loopsnelheid gemeten voor vijf verschillende veerstijfheden, variërend van heel slap tot heel stijf. Op basis van deze metingen is de meest optimale EVO stijfheid geselecteerd, die mensen vervolgens meekregen naar huis om te gebruiken. Na 3 maanden werden het energieverbruik en looppatroon met de nieuwe EVO opnieuw gemeten en vergeleken met het energieverbruik en looppatroon met de huidige (oude) EVO.