Keep on training met ReVi

Looptijd:
01 Jan 2017 – 01 Jul 2018

Achtergrond
Mensen met een spierziekte hebben vaak een verminderde fysieke conditie. Dit is van invloed op het dagelijks functioneren en draagt bij aan het algemeen welbevinden. Fysieke training leidt tot een betere fysieke conditie. Training vindt om verschillende redenen, waaronder het beperkt aantal door de verzekeraar vergoede behandeluren voor fysiotherapie, steeds vaker plaats in de thuisomgeving. Patiënten ervaren dit doorgaans echter als weinig stimulerend, waardoor ze moeite hebben om het programma vol te houden. Daarnaast ervaren ze vaak moeite met het juist uitvoeren van trainingsschema’s waarmee ze niet bekend zijn, waardoor vaak op een te hoge of lage intensiteit getraind wordt, met het risico op respectievelijk over- of onderbelasting.

Doel
Het ontwikkelen van “Keep on training met ReVi (Revalidatie en Vitaal), een applicatie die mensen met een spierziekte ondersteunt bij het trainen van hun fysieke conditie met de juiste intensiteit op een uitdagende wijze om therapietrouw en het revalidatieproces te bevorderen.

Methode
De applicatie zal worden ontwikkeld in samenwerking met patiënten, therapeuten, wetenschappers en een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van applicaties voor de zorgsector. Een concept versie van de applicatie wordt als pilot geïmplementeerd in een twee ziekenhuizen.

Verwachte opbrengst
Door het gebruik van “Keep on Training met ReVi” zullen meer mensen met een spierziekte gemotiveerd zijn om hun trainingsprogramma tot een succesvol einde te brengen en is een betere uitvoer gewaarborgd, waardoor de fysieke conditie effectiever verbetert. Patiënten kunnen thuis aan de slag en monitoring en bijsturing door de behandelaar vinden op afstand plaats. Dit levert dus tijdwinst op voor zowel patiënt als behandelaar.