Charcot-Marie-Tooth studie (CLN-PXT3003-03; een vervolgstudie)

Looptijd:
30 jan 2018 – 31 jan 2019

Follow-up study of: International, multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study assessing in parallel groups the efficacy and safety of 2 doses of PXT3003 in patients with Charcot-Marie-Tooth Disease type 1A treated 15 months.

Achtergrond
De ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A), of hereditaire motorische en sensorische neuropathie type Ia (HMSN Ia) is een erfelijke (hereditaire) aandoening, waarbij zowel de kracht (motorische) als het gevoel (sensorische) verminderd kunnen zijn ten gevolge van een beschadiging van de zenuwen (neuropathie).

Methoden
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en verdraagbaar het nieuwe middel PXT3003 is voor de behandeling van ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A), of hereditaire motorische en sensorische neuropathie type Ia (HMSN Ia). Dit nieuwe middel PXT3003 bestaat uit een combinatie van drie middelen die ieder voor zich goed bekend zijn qua werking en bijwerkingen. De dosis van die medicijnen is sterk verlaagd. Het gaat om: baclofen, naltrexon en sorbitol. PXT3003 kan nog niet worden voorgeschreven door artsen die niet aan het onderzoek deelnemen. De werking van PXT3003 is vergeleken met placebo gedurende 15 maanden en dit is de vervolg studie die 9 maanden duurt. Hierin worden 2 doseringen PXT3003 met elkaar vergeleken. PXT3003 dit is een combinatie van zeer lage doses van drie middelen: baclofen, naltrexon en sorbitol. Deze stoffen zijn bekende geneesmiddelen of hulpstoffen die al meer dan 30 jaar worden gebruikt voor andere aandoeningen met veel hogere doses dan die in dit onderzoek worden toegediend. De verwachting is dat ze in de combinatie een gezamenlijke werking hebben op CMT1A door overexpressie (overmatige aanwezigheid) van het bij CMT1A betrokken eiwit PMP22 te verminderen. Overmatige aanwezigheid van dit eiwit wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van de ziekte. Nu willen we deze resultaten bevestigen bij een groter aantal patiënten door deze dosis (dosis 1) en het dubbele van deze dosis PXT3003 (dosis 2) te testen. Deze laatstgenoemde dosis is nog steeds laag in vergelijking met de doses die gewoonlijk worden toegediend voor deze 3 middelen (1/5 voor baclofen, 1/35 voor naltrexon en sorbitol). Een deel van de patiënten krijgt PTX3003 dosis 1 en een deel PTX3003 dosis 2. Het onderzoeksmiddel wordt geleverd in de vorm van een drankje en het doseerschema bestaat uit een inname van 5 ml tweemaal daags gedurende 15 maanden (’s ochtends bij het ontbijt en ’s avonds bij de avondmaaltijd). Elke 3 maanden komt de patiënt naar het ziekenhuis voor inname van oude medicatie en afgifte van nieuwe medicatie, met in totaal 2x een MRI van het niet-dominante been en 3x een EMG, een aantal metingen en indien patiënten toestemming geven, een huidbiopt. Op dit moment zijn er 7 actieve patiënten in de studie en worden er geen nieuwe patiënten geïncludeerd, alle geïncludeerde patiënten zijn ‘doorgestroomd ‘naar dit extensie/vervolg onderzoek.

Relevantie
Bij eerder onderzoek is gekeken naar werkzaamheid en veiligheid van PXT3003 bij volwassen patiënten met Charcot-Marie-Tooth type 1A. Het huidige onderzoek is bedoeld om de veiligheid en verdraagbaarheid van PXT3003 op lange termijn te bevestigen bij een grotere groep patiënten.