Charcot-Marie-Tooth Follow up studie (CLN-PXT3003-03), periode 2

Looptijd:
30 Jan 2018 – 30 Jan 2021
Type onderzoek:
klinische studie

Achtergrond
De  ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A), of hereditaire motorische en sensorische neuropathie type Ia (HMSN Ia) is een erfelijke (hereditaire) aandoening, waarbij zowel de kracht (motorische) als het gevoel (sensorische) verminderd kunnen zijn ten gevolge van een beschadiging van de zenuwen (neuropathie).

Methoden
Inmiddels is door de eerste 24 maanden van het onderzoek (CLN-PXT3003-02 & CLN-PXT3003-03 periode 1) uitgezocht dat het nieuwe middel PXT3003 veilig en verdraagbaar is gebleken voor de behandeling van ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A), of hereditaire motorische en sensorische neuropathie type Ia (HMSN Ia). Dit nieuwe middel PXT3003 bestaat uit een combinatie van drie middelen die ieder voor zich goed bekend zijn qua werking en bijwerkingen. De dosis van die medicijnen is sterk verlaagd. Het gaat om: baclofen, naltrexon en sorbitol. PXT3003 kan nog niet worden voorgeschreven door artsen die niet aan het onderzoek deelnemen. De werking van 2 verschillende doseringen PXT3003 is initieel vergeleken met placebo gedurende 15 maanden, hierna vond de vervolgstudie plaats van 9 maanden en sinds januari 2018 worden alle deelnemers langer doorbehandeld met dezelfde hoge dosering van PXT3003, dit is een dubbele lage dosering PXT3003 dat hetzelfde is als de hoge dosering PXT3003. PXT3003 is een combinatie van zeer lage doses van drie middelen: baclofen, naltrexon en sorbitol. Deze stoffen zijn bekende geneesmiddelen of hulpstoffen die al meer dan 30 jaar worden gebruikt voor andere aandoeningen met veel hogere doses dan die in dit onderzoek worden toegediend. De verwachting is dat ze in de combinatie een gezamenlijke werking hebben op CMT1A door overexpressie (overmatige aanwezigheid) van het bij CMT1A betrokken eiwit PMP22 te verminderen. Overmatige aanwezigheid van dit eiwit wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van de ziekte. Deze laatstgenoemde dosis is nog steeds laag in vergelijking met de doses die gewoonlijk worden toegediend voor deze 3 middelen (1/5 voor baclofen, 1/35 voor naltrexon en 1/35 voor sorbitol). Alle patiënten krijgen de komende paar jaar  PTX3003 dosis 2. Het onderzoeksmiddel wordt geleverd in de vorm van een drankje en het doseerschema bestaat uit een inname van 10 ml tweemaal daags gedurende 2 jaar (‘s ochtends bij het ontbijt en ‘s avonds bij de avondmaaltijd). Elke 3 maanden komt de patiënt naar het ziekenhuis voor inname van oude medicatie en afgifte van nieuwe medicatie en daarnaast wordt er elke 6 maanden ook een meting gedaan. Op dit moment zijn er 7 actieve patiënten in de studie en worden er geen nieuwe patiënten geïncludeerd, alle  geïncludeerde patiënten zijn ‘doorgestroomd ‘naar de tweede periode van het verlengde onderzoek.

Relevantie
Het huidige onderzoek is bedoeld dat de geïncludeerde patiënten PXT3003 voor een aanvullende periode ontvangen totdat PXT3003 op recept verkrijgbaar is, het zgn. ‘compassionate use’ programma.


Financiering: Pharnext