Frontotemporal syndrome of ALS. Profile, Screening and Progression

Publicatie:
20 Apr 2021
Co-promotor: Dr. Joost Raaphorst

Cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen maken een belangrijk onderdeel uit van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Er is bewijs voor hetbestaan van een ziekte continuüm met ALS en frontotemporale dementie (FTD) aan beide uiteinden. In dit proefschrift hebben wij ons gericht op deontwikkeling van screeningsinstrumenten die niet gehinderd worden door lichamelijke beperkingen of spraakstoornissen, voor het vaststellen van cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen bij ALS patiënten.