Herziene richtlijn Zorg voor mensen met ALS

Publicatie: 01 February 2022

De richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’ uit 2009 is herzien en uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten die zorgprofessionals en patiënten en hun naasten in de praktijk ervaren en wetenschappelijke literatuur over het onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep en patiëntvertegenwoordigers hebben aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) was als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg.

Deze en onze andere richtlijnen vindt u hier