ZonMw-subsidie voor landelijke uitrol ALS Thuismeten & Coachen

Publicatie: 05 September 2019

Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Anne Visser-Meily en onderzoeker Anita Beelen hebben van subsidieverstrekker ZonMw 271.000 euro gekregen om de e-health innovatie ALS Thuismeten & coachen landelijk uit te kunnen rollen.

Centraal in deze nieuwe manier van zorg verlenen, staat dat patiënten thuis zelf in de app gegevens vastleggen over hun functioneren (zoals lopen, aankleden,  slikken en ademhaling), wekelijks hun lichaamsgewicht meten en dagelijks doorgeven hoe het met ze gaat. Via de app kan de patiënt ook een vraag stellen of probleem voorleggen aan een zorgverlener. Deze gegevens worden door een verpleegkundig specialist bekeken die in samenspraak met de revalidatiearts en het ALS behandelteam hier zo nodig actie op onderneemt, zoals het geven van advies, het maken van een afspraak met een zorgverlener of het verstrekken van informatie.

Met de nu toegekende subsidie kan de nieuwe zorg met de ALS-app geimplementeerd worden in tien ALS behandelteams van het ALS Zorgnetwerk. Hierdoor krijgen meer patiënten in Nederland toegang tot deze gepersonaliseerde zorg. Een ander belangrijk doel is om de succes- en leerfactoren voor de zorgomslag naar de app in kaart te brengen zodat verdere implementatie van ALS Thuismeten & Coachen binnen het ALS-zorgnetwerk gerealiseerd worden.