Aerobic exercise and cognitive behavioural therapy in ALS: optimizing quality of life

Publicatie:
16 Nov 2017
Co-promotor: Dr. Carin D. Schröder

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve en fatale degeneratieve aandoening van de motorische neuronen bij volwassenen. Momenteel bestaat er geen curatieve behandeling voor ALS. Daarom richt de ALS-zorg zich op de behandeling van symptomen, het optimaliseren van het functioneren (dagelijkse activiteiten en participatie) en het behoud van kwaliteit van leven (KvL). In de huidige behandelrichtlijnen voor ALS ontbreekt bewijs voor de effectiviteit van psychologische interventies en (aerobe) fysieke training als toevoeging op de standaard zorg (SZ). Het doel van dit proefschrift was om onze kennis te vergroten over hoe het functioneren en de KvL van ALS-patiënten kan worden geoptimaliseerd.

Het eerste deel van dit proefschrift betreft onderzoek gericht op het vergroten van kennis over determinanten van het functioneren en de KvL, zoals het meten van veranderingen in aerobe capaciteit tijdens het ziektebeloop, het inzicht krijgen in de determinanten van beperkingen in maatschappelijke participatie en het systematisch beoordelen van relaties tussen psychologische factoren en KvL bij patiënten met ALS.

Het tweede deel van dit proefschrift betreft zowel het ontwerp als de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van aerobe fysieke training (AFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) op het functioneren en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (KvL) bij ALS-patiënten met ALS die in staat zijn om te lopen.