Myasthenia gravis (AChR) – advies Eculizumab behandeling

Publicatie:
01 Apr 2022

Dit protocol geldt vanaf 1 april 2022 bij volwassenen voor de behandeling van refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij patiënten die positief testen voor antilichamen tegen acetylcholinereceptoren (AChR) en die positief geïndiceerd zijn door de indicatiecommissie.

Aanvragen behandelindicatie
Een behandelindicatie voor een patiënt met AChR(+) MG kan worden aangevraagd bij de commissie. Een aanvraag bestaat uit:

  1. Een recente brief waarin een overzicht gegeven wordt van de klinische presentatie, het verrichte aanvullend onderzoek en de eerdere behandelingen, met effect en bijwerkingen.
  2. Een compleet ingevulde checklist met een overzicht van de startcriteria (bijlage 1)

De commissie beoordeelt het gehele pakket en zal binnen 4 weken haar oordeel bekend maken aan de aanvrager.

Contact persoon:
Mw. Saskia Strijk, stafsecretariaat Neurologie, LUMC
Postbus 9600, 2300  RC Leiden
Email: C.B.A.Strijk@lumc.nl
Tel: 071-5262197

De commissie bestaat uit:
Prof. dr. Jan JGM Verschuuren, neuroloog, LUMC (voorzitter)
Dr. Anneke van der Kooi, neuroloog, UMC Amsterdam
Dr. Janneke Hoeymakers, neuroloog, MUMC+
Dr. Maarten Titulaer, neuroloog, ErasmusMC
Dr. Nicol Voermans, neuroloog, Radboudumc