Myasthenia Gravis Autoimmuun – consensus richtlijn

Publicatie:
27 Dec 2018

Deze consensus richtlijn is tot stand gekomen via Spierziektencentrum Nederland, dat verbonden is met de Nederlandse vereniging voor Neurologie als werkgroep Neuromusculaire ziekten. Het uitgangspunt voor deze richtlijn was de recente internationale richtlijn (Neurology 2016;87:419), recente reviews en de bestaande protocollen uit de diverse UMCs. Op basis hiervan werd een eerste versie samengesteld door de neuromusculaire groep in het LUMC . Deze versie is verspreid binnen de centra van Spierziekten Centrum Nederland en besproken op de Belgisch-Nederlandse Neuromusculaire Studieclub op 25 oktober 2017. Op basis van de diverse reacties is de tekst aangepast en een nieuwe versie vervaardigd. Deze versie is opnieuw verspreid onder de neuromusculaire centra van Spierziekten Centrum Nederland en voorgelegd aan de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland, waarna geaccordeerd op 18 december 2018. Na publicatie op de website van SCN (eind 2018) zal na 1 jaar de implementatie geïnventariseerd worden en de richtlijn zo nodig aangepast.

Richtlijnen bevatten aanbevelingen bedoeld voor medici. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn wordt afgeweken, kan hiervoor beargumenteerd worden afgeweken met documentatie in het medisch dossier. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.

Hieronder kunt u de het bestand (pdf) downloaden.