Myasthenia Gravis Autoimmuun – consensus richtlijn

Herziening:
01 Jul 2021
Publicatie:
27 Dec 2018

Deze richtlijn is tot stand gekomen via de werkgroep Neuromusculaire ziekten (Spierziektencentrum Nederland) van de Nederlandse vereniging voor Neurologie. Het uitgangspunt voor deze richtlijn was de recente internationale richtlijn  (Neurology 2016;87:419), recente reviews en de bestaande protocollen uit de diverse UMCs. Op basis hiervan werd een eerste versie samengesteld door de neuromusculaire groep in het LUMC. Deze versie is verspreid binnen de centra van Spierziekten Centrum Nederland en besproken op de Belgisch-Nederlandse Neuromusculaire Studieclub op 25 oktober 2017. Op basis van de diverse reacties is de tekst aangepast en een nieuwe versie vervaardigd. Deze versie is opnieuw verspreid onder de neuromusculaire centra van het Spierziekten Centrum Nederland en uiteindelijk geaccordeerd in december 2018 met tevens publicatie op de website van SCN. Circa 1 jaar na de publicatie is in 2020 feedback gevraagd aan de neuromusculaire centra van het Spierziekten Centrum Nederland op het gebruik in de dagelijkse praktijk en zijn een aantal aanpassingen gedaan. 

Versies
Versie 1.0 November 2017
Versie 1.1 Mei 2018
Versie 1.3 November 2018
Versie 1.4 December 2018
Versie 1.6 December 2018 gepubliceerd op SCN Website
Versie 1.7 Juni 2021. In deze versie zijn bijdrages verwerkt van: AMC (Neuromusculaire groep), ErasmusMC (Neuromusculaire groep), MUMC+ (Janneke Hoeymakers, neuroloog), LUMC (Umesh Badrising, neuroloog; Martijn Tannemaat, neuroloog; Jan Verschuuren, neuroloog), VSN, Werkgroep Myasthenia (Johan Voerman) 

Richtlijnen bevatten aanbevelingen bedoeld voor medici. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn wordt afgeweken, kan hiervoor beargumenteerd worden afgeweken met documentatie in het medisch dossier. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. 

Hieronder kunt u de het bestand (pdf) downloaden.