Nieuwe consensus richtlijn voor Myasthenia Gravis

Publicatie: 04 January 2019

De eerste richtlijn die via Spierziekten Centrum Nederland tot stand is gekomen is online beschikbaar. Het uitgangspunt voor de consensus richtlijn voor Myasthenia Gravis was de recente internationale richtlijn die is gepubliceerd in Neurology in 2016. Deze en andere richtlijnen bevatten aanbevelingen bedoeld voor medici.

Deze versie is verspreid binnen de centra van Spierziekten Centrum Nederland en besproken op de Belgisch-Nederlandse Neuromusculaire Studieclub op 25 oktober 2017. Op basis van de diverse reacties is de tekst aangepast en een nieuwe versie vervaardigd. Deze versie is opnieuw verspreid onder de neuromusculaire centra van Spierziekten Centrum Nederland en voorgelegd aan de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland, waarna geaccordeerd op 18 december 2018.

Via Richtlijnen kan het document worden geraadpleegd.