Leonard van den Berg benoemd als nieuw lid KNAW

Publicatie: 25 April 2019

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft dinsdag 24 april laten weten prof. dr. Leonard van den Berg als nieuw lid te hebben verkozen. Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines en worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa vijfhonderdvijftig leden. Een lidmaatschap is voor het leven. Samen met prof. dr. Van den Berg zijn nog achttien andere nieuwe leden gekozen. Op maandag 16 september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

De KNAW is zowel een genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie die met hun onderzoek en collecties tot de (inter)nationale top behoren. Vanuit een onafhankelijke positie brengt de KNAW mensen en middelen bij elkaar om met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Daarnaast bevordert de organisatie de kwaliteit en de integriteit van de wetenschapsbeoefening.

Over de motivatie voor zijn benoeming schrijft de jury: “De ongeneeslijke ziekte ALS en verwante aandoeningen staan centraal in het werk van Leonard van den Berg. Met klinisch en genetisch onderzoek, leefstijlonderzoek en beeldvormingstechnieken zoekt zijn onderzoeksgroep naar wat precies leidt tot de uitval van motorische zenuwcellen en verlamming van de spieren. Van den Berg gebruikt krachtige bio-informatica om grote hoeveelheden data te kunnen interpreteren. Ook samenwerking is een van zijn troeven. Zo is hij oprichter en coördinator van ALS Centrum Nederland en leidt hij meerdere internationale onderzoeksprojecten. Zijn werk geeft hoop dat er op den duur een behandeling voor ALS komt.”

“Het is een enorme eer door de jury als lid van de KNAW te worden benoemd”, vertelt Leonard. “Ik ben vooral enorm dankbaar voor de immense steun die we voor ons werk krijgen van patiënten, die telkens weer bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek dat we doen. Daarnaast is de samenwerking met partners als Stichting ALS, patiëntenverenigingen ALS Patients Connected en Spierziekten Nederland van cruciaal belang in de zoektocht naar de oplossing voor deze ziekte. Zonder hun steun hadden we nooit zover kunnen komen als we nu zijn. Deze benoeming is een extra motivatie om met het hele team van onderzoekers en zorgverleners in het ALS Centrum onvermoeibaar door te zetten in de zoektocht naar een oplossing voor ALS”.

Leonard van de Berg is hoogleraar Experimentele Neurologie verbonden aan het UMC Utrecht en coordinator van het ALS Centrum. Tot mei 2018 was hij tevens voorzitter van Spierziekten Centrum Nederland.