UMC Groningen

De afdeling neuromusculaire ziekten in het UMCG heeft een peiler in de volwassen neurologie en kinderneurologie. Er is een nauwe samenwerking met de afdelingen revalidatie, genetica, kindergeneeskunde, immunologie&reumatologie, intern-endocrinologie, centrum voor thuisbeademing, cardiologie. Verder is er goede ondersteuning van de afdeling neuropathologie, laboratorium voor metabole ziekten, radiodiagnostiek en PET-centrum.