Atherosclerosis in Systemic Autoimmune Diseases – Early Markers and Risk Factors

Publicatie:
14 Mar 2012

Pulse wave analyse (PWA) is een geschikte methode om vroege vaatafwijkingen op te sporen bij patiënten met systemische auto-immuunziekten, zoals reuma, lupus en de ziekte van Wegener. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Hans Nienhuis.

Voor PWA wordt een drukmetertje op de polsslagader geplaatst, waarmee drukgolven die bij de hartslag ontstaan worden geregistreerd. Met een natuurkundig model kan de elasticiteit van de slagaderen worden afgeleid. De elasticiteit is verlaagd bij patiënten met systemische auto-immuunziekten die nog geen slagaderverkalking hebben, zo toont Nienhuis aan. Hij concludeert verder dat de stapeling van versuikerde eiwitten (advanced glycation end products; AGE’s) bij patiënten met systemische auto-immuunziekten verhoogd is. Ook vond hij een genetische verandering in de receptor voor AGE’s die het risico op het krijgen van reuma en lupus vergroot en die het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met reuma mogelijk kan helpen voorspellen.

Nader onderzoek moet uitwijzen of PWA het risico op slagaderverkalking kan helpen voorspellen en of behandeling gericht op verminderde stapeling van AGE’s slagaderverkalking kan remmen of voorkomen.