COVID19 vaccinaties en mensen met een spierziekte

Publicatie: 18 May 2021

Advies COVID19-vaccins en mensen met neuromusculaire aandoeningen

Meerdere vaccins tegen corona zijn goedgekeurd voor gebruik in Europa. In Nederland is dit jaar het landelijke vaccinatieprogramma gestart. Er heersen veel vragen rondom de vaccinatie tegen corona. Spierziekten Centrum Nederland adviseert alle personen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte) om zich te laten vaccineren zodra dit mogelijk is. Voor zover bekend is het risico van een besmetting met het coronavirus vele malen groter dan het risico op eventuele bijwerkingen van de vaccinatie.

Vervroegde vaccinatie voor patienten met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

Afgelopen weken werden patiënten met een spierziekte die onder de hoog-risicogroep vallen via universitair medische centra (UMCs) uitgenodigd voor vaccinatie tegen COVID-19. Het betrof patiënten met de aandoeningen Duchenne, Becker en limb girdle spierdystrofie, neuralgische amyotrofie met diafragma zwakte, FSHD, myotone dystrofie, congenitale myopathie, IBM, Pompe, myasthenia gravis, ALS, PSMA en SMA en het post-poliosyndroom.

Thuisvaccinatie van niet-mobiele hoog-risicopatiënten en patienten die zich hebben opgegeven via het meldpunt

In de bovengenoemde uitnodigingen van de UMCs is rekening gehouden met patienten die niet mobiel genoeg zijn om de reis te maken. Ook hebben patiënten die niet bekend zijn bij een UMC, de mogelijkheid gekregen om zich voor vervroegde vaccinatie op te geven via een tijdelijk meldpunt van Spierziekten Centrum Nederland. Dit meldpunt is inmiddels gesloten.

Deze patienten krijgen binnen nu en drie weken telefonisch bericht om een vaccinatie-afspraak te maken. De patienten hoeven hiervoor niet zelf contact op te nemen met hun huisarts of medische specialist. Er zal gevaccineerd worden met een mRNA-vaccin (BionTech/Pfizer of Moderna), door de organisatie thuisvaccinatie.nl. Deze organisatie richt zich op reisvaccinaties en nu, in opdracht van het VWS, ook op coronavaccinaties. Anders dan eerder was gemeld, is de huisarts niet bij de thuisvaccinatie betrokken.

Jongeren (16- en 17-jarigen) met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

Op advies van de Gezondheidsraad heeft de minister van VWS besloten dat ook jongeren (16- en 17-jarigen) met een spierziekte en een beperkte (gecompromitteerde) ademhaling in aanmerking komen voor een vaccinatie. Zij kunnen vanaf 18 mei een uitnodiging verwachten van het ziekenhuis waar zij behandeld worden. Met deze uitnodiging kunnen zij dan een afspraak maken met de GGD. Ook deze patienten krijgen de mogelijkheid om thuis gevaccineerd te  worden, als ze minder mobiel zijn en niet naar de GGD kunnen komen.

Wanneer zijn andere patiënten met neuromusculaire aandoening aan de beurt om te vaccineren?

Ook andere volwassenen met een spierziekte die een medische indicatie hebben, komen vervroegd aan de beurt ten opzichte van gezonde mensen van 18-60 jaar. Denk daarbij aan spierziekten waarbij hartstoornissen voorkomen of waarbij afweerremmende medicatie nodig is. Huisartsen zullen hoogstwaarschijnlijk hiervoor hun lijsten gebruiken met daarop de mensen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik. Voor mensen ouder dan zestig jaar geldt dat zij mogelijk al een uitnodiging voor een vaccin hebben ontvangen.

Patiënten die niet jaarlijks de uitnodiging ontvangen voor de griepprik, worden aangeraden om contact op te nemen met hun huisarts en te zorgen dat de huisarts op de hoogte is van de medische situatie.

De volgorde van behandeling en welk vaccin uiteindelijk aan wie gegeven wordt, wordt door de overheid bepaald. Op de website van rijksoverheid is meer informatie te vinden over de keuze om te vaccineren en de volgorde van vaccinatie.

Meer informatie:

  • Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina met informatie over vaccinatie voor mensen met een neuromusculaire aandoening.
  • Op deze website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over de vaccinatie
  • Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van RIVM heeft een handleiding gepubliceerd voor COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.
  • Op de website van World Muscle Society is in internationaal samenwerkingsverband een advies opgesteld over vaccinaties.