COVID19 vaccinaties en mensen met een spierziekte

Publicatie: 14 April 2021

Advies COVID19-vaccins en mensen met neuromusculaire aandoeningen

Meerdere vaccins tegen corona zijn goedgekeurd voor gebruik in Europa. In Nederland is dit jaar het landelijke vaccinatieprogramma gestart. Er heersen veel vragen rondom de vaccinatie tegen corona. Spierziekten Centrum Nederland adviseert alle personen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte) om zich te laten vaccineren zodra dit mogelijk is. Voor zover bekend is het risico van een besmetting met het coronavirus vele malen groter dan het risico op eventuele bijwerkingen van de vaccinatie.

Vervroegde vaccinatie voor patienten met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

Afgelopen weken werden patiënten met een spierziekte die onder de hoog-risicogroep vallen via universitair medische centra (UMCs) uitgenodigd voor vaccinatie tegen COVID-19. Het betrof patiënten met de aandoeningen Duchenne, Becker en limb girdle spierdystrofie, neuralgische amyotrofie met diafragma zwakte, FSHD, myotone dystrofie, congenitale myopathie, IBM, Pompe, myasthenia gravis, ALS, PSMA en SMA en het post-poliosyndroom.

Thuisvaccinatie van niet-mobiele hoog-risicopatiënten en patienten die zich hebben opgegeven via het meldpunt

In de bovengenoemde uitnodigingen van de UMCs is rekening gehouden met patienten die niet mobiel genoeg zijn om de reis te maken. Ook hebben patiënten die niet bekend zijn bij een UMC, de mogelijkheid gekregen om zich voor vervroegde vaccinatie op te geven via een tijdelijk meldpunt van Spierziekten Centrum Nederland. Dit meldpunt is inmiddels gesloten.

Deze patienten krijgen binnen nu en drie weken telefonisch bericht om een vaccinatie-afspraak te maken. De patienten hoeven hiervoor niet zelf contact op te nemen met hun huisarts of medische specialist. Er zal gevaccineerd worden met een mRNA-vaccin (BionTech/Pfizer of Moderna), door de organisatie thuisvaccinatie.nl. Deze organisatie richt zich op reisvaccinaties en nu, in opdracht van het VWS, ook op coronavaccinaties. Anders dan eerder was gemeld, is de huisarts niet bij de thuisvaccinatie betrokken.

Jongeren (16- en 17-jarigen) met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

Recent heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over vaccinatie voor jongeren (16- en 17-jarigen) met een spierziekte en een beperkte (gecompromitteerde) ademhaling. De minister van VWS heeft aangegeven dat ook zij in aanmerking komen voor vervroegde vaccinatie. Dat zal waarschijnlijk met het BionTech/Pfizer-vaccin gebeuren, volgens eenzelfde traject als bij volwassenen. Op dit moment wordt dit vaccinatieplan uitgewerkt.

Wanneer zijn andere patiënten met neuromusculaire aandoening aan de beurt om te vaccineren?

De volgorde van behandeling en welk vaccin uiteindelijk aan wie gegeven wordt, wordt door de overheid bepaald. Op de website van rijksoverheid is meer informatie te vinden over de keuze om te vaccineren en de volgorde van vaccinatie.

Meer informatie:

  • Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina met informatie over vaccinatie voor mensen met een neuromusculaire aandoening.
  • Op deze website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over de vaccinatie
  • Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van RIVM heeft een handleiding gepubliceerd voor COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.
  • Op de website van World Muscle Society is in internationaal samenwerkingsverband een advies opgesteld over vaccinaties.