COVID19: Vragenlijsten van EURO-NMD

Publicatie: 01 April 2020

Enquêtes EURO-NMD

Sommige patiënten met een neuromusculaire ziekte kunnen kwetsbaarder zijn voor COVID19. Er moet nog veel worden geleerd over de indicaties voor NMD-patiënten en hoe te handelen in het geval van een coronavirus-infectie. Ook kunnen de benaderingen in elk land anders zijn. Om informatie te verzamelen die kan helpen bij de verbetering van de ondersteuning en zorg voor patiënten, heeft de Europese Referentienetwerk voor zeldzame spierziekten EURO-NMD twee vragenformulieren op hun website geplaatst met een toelichting:

  1. Een enquête voor artsen (en patiënten) om COVID19 gevallen bij patiënten met een spierziekte te rapporteren
  2. En enquete voor centra om informatie te geven over de specifieke maatregelen die zijn genomen in hun centrum

Hopelijk heeft u in deze moeilijke periode een moment om de vragenlijst(en) in te vullen. Uw informatie kan een waardevolle bijdrage leveren.