Coronavirus en behandeling met afweeronderdrukkende medicatie

Publicatie: 06 October 2020

De spierziektenteams volgen het standpunt van de RIVM: Stop niet zonder overleg met uw arts met uw medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming. Verder is het vooral belangrijk om het risico op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:

Hygiënemaatregelen in acht te nemen:

  • Handen regelmatig wassen
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
  • Was daarna de handen

Mogelijke risicomomenten op contact met virusinfecties te vermijden, dat wil zeggen:

  • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
  • Reis indien mogelijk niet met het ov
  • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (minder dan 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld
  • Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van verkoudheid, hoesten of kortademigheid
  • Geen evenementen bezoeken waar veel mensen zijn, zoals concerten of beurzen

Bij nieuwe klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie, zoals hoesten of toenemende kortademigheid, is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen.

De huisarts of andere zorgverlener altijd vertellen welke medicijnen (naam en dosering) gebruikt wordt. Bij gebruik van biologische medicatie (bijvoorbeeld rituximab of eculizumab) wordt aangeraden om bij temperatuurverhoging de volgende injectie uit te stellen totdat overlegd is met de behandelende arts.

Voor meer informatie over afweer onderdrukkende medicijnen ten tijde van de corona pandemie verwijzen we u ook naar de website van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Meer informatie voor zorgprofessionals over het coronavirus staat op de website van RIVM.