Children with Cerebral Palsy: A Functional Approach to Physical Therapy

Publicatie:
01 Feb 1999

Dit proefschrift (1999) bestaat uit verschillende wetenschappelijke artikelen waarbij de functionele benadering van fysiotherapie bij kinderen met Cerebrale (CP) centraal staat. CP is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. Bij ongeveer één op de 400 baby’s in Nederland is er sprake van CP. Bij hen functioneert een deel van de hersenen niet of anders, als gevolg van een beschadiging die voor de eerste verjaardag is ontstaan. CP is een complexe aandoening die vooral invloed heeft op bewegen en mobiliteit, maar ook op spreken, kijken, denken en gedrag. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen.

Lang heeft bij CP de spasticiteit centraal gestaan, en was behandeling gericht op het normaliseren van de spierspanning en van bewegingspatronen. Bij een functionele benadering staat het dagelijks functioneren centraal, worden individuele doelen gesteld op activiteiten en participatie en worden vaardigheden geoefend in de dagelijkse context met een actieve rol van ouders.

Het proefschrift bevat o.a. een literatuurreview van destijds beschikbare meetinstrumenten waarmee functionele vaardigheden objectief kunnen worden vastgelegd, en een beschrijving van een RCT waarin functionele therapie wordt vergeleken met de destijds reguliere therapie gericht op het normaliseren van bewegingen. Inmiddels is functionele therapie onderdeel; van de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Cerebrale Parese.