SMARTER

Looptijd:
01 Jan 2021 – 31 Dec 2022
Type onderzoek:
Observationeel onderzoek

SMARTER – SubMaximal exercise testing to assess the AnaeRobic Threshold in nEuromusculaR diseases

Achtergrond
Mensen met langzaam progressieve spierziekten hebben vaak moeite om voldoende te bewegen door klachten als spierzwakte, vermoeidheid en pijn. Training voor het verbeteren van de fysieke conditie is daarom een belangrijk onderdeel van de revalidatiebehandeling. Onderzoekers van de afdeling Revalidatiegeneeskunde hebben de B-FIT trainingswijzer ontwikkeld. De trainingswijzer helpt behandelaren bij het voorschrijven van een persoonlijke trainingsprogramma voor mensen met een spierziekte. De anaerobe drempel is een maat voor fysieke conditie, die wordt gebruikt om de individuele trainingszones van het B-FIT trainingsprogramma te bepalen. Voor de bepaling hiervan is dure ademgasanalyse apparatuur nodig, waarover veel revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken geen beschikking hebben.

Doel
In de SMARTER studie wordt gezocht naar een eenvoudige manier voor het bepalen van de anaerobe drempel bij mensen met een langzaam progressieve spierziekte.

Methode
In dit project zullen 50 mensen met verschillende soorten spierziekten meerdere (sub)maximale inspanningstesten ondergaan. Op basis van de verzamelde data zal een model worden gemaakt voor de bepaling van de anaerobe drempel, op basis van eenvoudig te bepalen maten (zoals de Borgschaal).

Verwachte opbrengst
Het beoogde resultaat van dit onderzoek is een model, waarmee op basis van een aantal eenvoudig te bepalen maten, de anaerobe drempel bepaald kan worden. Dit vergroot de toepasbaarheid van de B-FIT trainingswijzer, met name voor centra die geen beschikking hebben over dure ademgasanalyse apparatuur.

Research team
Drs. T. Venemaan (junior onderzoeker, afdeling Revalidatie A-UMC, uitvoerend onderzoeker)
Dr. E.L. Voorn (senior onderzoeker, afdeling Revalidatie A-UMC, projectleider)
Dr. F. Koopman (revalidatiearts, afdeling Revalidatie A-UMC)
Prof. dr. F Nollet (plv. hoofd afdeling Revalidatie A-UMC, principal investigator)


Financiering: Amsterdam Movement Sciences