Werkconferentie groot succes

Publicatie: 26 April 2023

Vrijdag 21 april ’23 kwamen we met al onze partners uit het spierziektenveld bijeen tijdens de SCN-werkconferentie “De zorg van morgen”. Samen hebben de  we onze ambitie aangescherpt en omgezet in concrete plannen voor 2023/2024.

Met 75 deelnemers hebben we in een aantal gespreksrondes de drie kernthema’s die we het afgelopen jaar hebben gedefinieerd, verder uitgediept en aangescherpt.

  • registries/trial readiness
  • nieuwe behandelingen/dure medicijnen
  • talentontwikkeling en –behoud.

Doelgericht samenwerken stond centraal en we kijken terug op een zeer geslaagde dag, waarbij we in verbinding duidelijke  voortgang hebben ingezet op deze thema’s.