Symposium Neuromusculaire Ziekten 2019: Inschrijving geopend

Publicatie: 09 October 2018

Het Symposium Neuromusculaire ziekten wordt dit jaar voor de tweede maal gehouden onder de vlag van het Spierziekten Centrum Nederland. De dag zal in het teken staan van de meest recente ontwikkelingen in behandeling van neuromusculaire aandoening. Allereerst is er een uitleg van de ontwikkelingen in de genetica, zodat (toekomstige) genetische therapieën beter geplaatst kunnen worden. Vervolgens zullen in lijn hiermee de meest recente veranderingen in de behandeling van  spinale spieratrofie worden toegelicht.  Bij de bespreking van de inflammatoire myositiden wordt onder meer ingegaan op het belang van verdere classificatie door middel van auto-antilichamen, medicamenteuze behandeling en kankerscreening. Patiënten met Charcot-Marie-Tooth hebben vaak vragen over welke trainingen en therapieën zinvol en de vraag kan zich voordoen wanneer een operatie zinvol is; de recent verschenen richtlijn zal als leidraad dienen om deze onderwerpen te bespreken. In de voordracht over pijn bij polyneuropathie zullen nieuwe ontwikkelingen in medicamenteuze behandeling worden besproken, maar zullen ook andere behandelopties aan bod komen.

Een van de jaarlijkse feestelijke gebeurtenissen is de bekendmaking van de winnaar van de Prinses Beatrix Spierfonds Jaarprijs Neuromusculaire ziekten, waarbij de winnaar aansluitend een lezing zal geven. Verder zullen in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen op neuromusculair gebied worden besproken en wordt de dag afgesloten met de neuromusculaire quiz. Bij alle voordrachten worden stemkastjes gebruikt, zodat u actief kunt deelnemen en uw eigen mening kunt toetsen aan die van uw collega’s.

Doelgroepen

Het symposium is bedoeld voor (kinder-)neurologen, klinisch neurofysiologen, revalidatieartsen, klinisch genetici, kinderartsen met als interessegebied neuromusculaire ziekten, physician assistants en voor artsen in opleiding.