Save the date: Neuromusculair Symposium op 13 januari 2023

Publicatie: 29 July 2022

Ieder jaar organiseert het Spierziekten Centrum Nederland in januari het Symposium Neuromusculaire Ziekten. Het symposium is bedoeld om artsen te informeren over nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek, medicamenteuze behandeling en classificatie van neuromusculaire ziekten, en heeft als doelgroep (kinder)neurologen, revalidatieartsen, genetici, kinderartsen, physician assistants en artsen in opleiding.

Meer informatie over het thema en aanmelding volgt binnenkort.