Polyneuropathie

Publicatie:
23 Aug 2019

Het initiatief voor de polyneuropathie richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De richtlijn is evidence-based opgesteld door een werkgroep bestaande uit neurologen, een AIOS neurologie en een patiëntenvertegenwoordiger. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met subacute en chronische polyneuropathie, in het bijzonder neurologen en revalidatieartsen. Echter ook huisartsen, internisten, geriaters, revalidatieartsen en physician assistants kunnen deze richtlijn gebruiken.

De richtlijn heeft betrekking op alle patiënten met een subacute en chronische polyneuropathie. Het doel van de richtlijn is vooral het verbeteren van de diagnostiek naar de oorzaak van subacute en chronische polyneuropathie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Anamnese en neurologisch onderzoek
 • Alarmsymptomen
 • Diagnostiek polyneuropathie
 • Diagnostiek EMG
 • Indicatie EMG
 • Criteria waaraan een EMG moet voldoen
 • Onderscheid EMG demyeliniserende polyneuropathie
 • Identificatie inflammatoire polyneuropathiëen met echo
 • Behandeling
 • Dunnevezelneuropathie
 • Organisatie van zorg

De richtlijn gaat niet over patiënten met een acute polyradiculoneuropathie, zoals het Guillain-Barré-syndroom. Voor de behandeling van patiënten met polyneuropathie ten gevolge van diabetes mellitus wordt verwezen naar de richtlijn pijnlijke diabetische neuropathie. Voor de operatieve behandeling van hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN) wordt verwezen naar de HMSN richtlijn.

De richtlijn polyneuropathie is de vinden in de richtlijnendatabase van de Federatie Medische Specialisten