Idiopatische inflammatoire myopathieën (IMM), Myositis

Publicatie:
07 Feb 2024

Waar gaat deze richtlijn over?

De idiopathische inflammatoire myopathieën (IIM) (ook wel myositis genoemd) vormen een heterogene groep van ontstekingsziekten van dwarsgestreepte spieren die vaak leiden tot krachtsverlies. Deze richtlijn blijft beperkt tot vier van de meest voorkomende IIM: dermatomyositis (DM, inclusief juveniele DM), niet-specifieke/overlapmyositis (waaronder ook het anti-synthetase syndroom (ASS) kan worden geschaard), immuungemedieerde necrotiserende myopathie (IMNM) en inclusion-body-myositis. (IBM). Met de term IIM zullen in de gehele richtlijn de hierboven genoemde subtypen worden bedoeld, tenzij anders aangegeven. In deze richtlijn worden het diagnostisch traject en de behandelopties beschreven.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met IIM.

Voor patiënten

IIM (“myositis”) is een groep van spierziekten waar verschillende subgroepen onder vallen. Vanwege een verstoorde afweerreactie van het lichaam raken spieren ontstoken en verzwakt. Myositis is meestal op enigerlei wijze te behandelen, maar het resultaat van deze behandeling is niet altijd optimaal. Een klein percentage patiënten herstelt, maar een groot gedeelte krijgt chronische verschijnselen.

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De richtlijn vervangt de richtlijn uit 2005. De huidige richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de neurologen, reumatologen, revalidatieartsen, dermatologen, longartsen, kinderartsen, pathologen en internisten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Vereniging Spierziekten. Om internationale uitwisseling van kennis over myositis te bevorderen zijn grote delen van de richtlijn opgesteld in het Engels.

De volledige richtlijn is te vinden in de richtlijnen database van de Federatie Medisch Specialisten.