High-resolution Ultrasound in Diagnosis of Polyneuropathies

Publicatie:
27 Sep 2017

Stephan Goedee, neuroloog en klinisch neurofysioloog, onderzocht op het UMC Utrecht in hoeverre zenuwechografie een zinvolle toevoeging kan zijn in de diagnostiek van verschillende spier-zenuw aandoeningen. De diagnose van polyneuropathie berust grotendeels op het electromyografisch onderzoek (EMG). Met EMG kan het echter lastig zijn om vast te stellen of het om een behandelbare vorm van neuropathie gaat. Hoge-resolutie echografie van de perifere zenuwen kan hierbij helpen. Het onderzoek van Stephan Goedee toonde aan dat neurofysiologen met een verkort en praktisch echoprotocol betrouwbaar patiënten met een behandelbare vorm van polyneuropathie kunnen identificeren, zelfs bij een deel van de patiënten waarbij het EMG hier niet in slaagt. Vanwege de geringe belasting worden in het UMC Utrecht nu beide onderzoeken aangeboden aan alle patiënten die met spierzwakte en daarbij verdenking op mogelijk behandelbare polyneuropathie, voor een diagnose op de polikliniek neuromusculaire ziekten komen.