Genetic causes of growth disorders

Publicatie:
25 Jun 2013

De groei van de mens, waarmee primair de lengtegroei wordt bedoeld, is een complex proces dat begint bij de conceptie en verloopt via verschillende ontwikkelingsstadia. Groei is voornamelijk gereguleerd door genetische factoren en in mindere mate door omgevings-, psychosociale en voedingsfactoren. De GH-IGF-I as is een belangrijke regulator van lengtegroei, wat onder andere blijkt uit de observatie dat genetische afwijkingen in deze as verantwoordelijk zijn voor abnormale groei. Deze mutaties zijn echter zeldzaam en kunnen de ‘normale’ variatie in lengte tussen mensen niet verklaren. Dit proefschrift richt zich op de detectie van genetische defecten die een groeistoornis kunnen verklaren. Aanvankelijk is hiervoor de zogenaamde ‘kandidaatgen aanpak‘ gebruikt, waarbij diverse genen in de GH-IGF-I as zijn onderzocht. Daarna is met een genoom-brede aanpak gezocht naar nog onbekende genen die betrokken zijn bij afwijkende groei met behulp van genoom-brede microarray studies (SNP-arrays) en ’next-generation sequencing‘. Ook zijn voor enkele genen genotype-fenotype correlaties vastgesteld. Wij hebben geprobeerd om hiermee meer inzicht te verkrijgen in de regulatie van longitudinale groei.