Oratie Dr. Ludo van der Pol

Dr. Ludo van der Pol is bij besluit van het college van bestuur per 1 december 2019 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Kinderspierziekten’.

Hij zal op woensdag 8 juni 2022 te 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht zijn ambt aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Zeldzaam, maar niet verweesd

(De oratie stond gepland op 15 december 2021. Door de maatregelen die in het najaar van 2021 moesten worden genomen in verband met COVID19, is een nieuwe datum vastgesteld)