Landelijk protocol voor onderhoudsbehandeling intraveneus immunoglobuline (IVIg) in chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Publicatie: 01 November 2023

Kader van dit landelijk protocol
In 2021 is onder leiding van de European Academy of Neurology (EAN) en Peripheral Nerve Society (PNS) de internationale CIDP-richtlijn herzien (Van den Bergh et al. 2021). In deze richtlijn komt zowel de diagnostiek als de (inductie) behandeling van CIDP uitvoerig aan bod. Dit landelijk protocol ‘IVIg onderhoudsbehandeling bij CIDP’ is opgesteld, omdat in de internationale richtlijn de IVIg onderhoudsbehandeling bij CIDP relatief onderbelicht is en er in Nederland behoefte bestaat aan zoveel mogelijk standaardisatie van de behandeling met IVIg in CIDP. Het doel van dit protocol is om adviezen te geven over hoe IVIg naar een zo laag mogelijke dosering kan worden getitreerd en wanneer en hoe er het beste getoetst kan worden of IVIg-onderhoudsbehandeling (nog) nodig is. Dit protocol richt zich alleen op de onderhoudsbehandeling met IVIg in CIDP. Voor de diagnostiek van CIDP en eerste keus behandeling bij CIDP wordt verwezen naar de EAN/PNS richtlijn.

Dit is een protocol en geen formele NVN richtlijn. Aangezien de internationale EAN/PNS richtlijn vergelijkbare methoden hanteert als de Richtlijnen Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) (PICO’s, GRADE-methodologie, bijdrage patiëntorganisaties), is tevens besloten om de (Engelstalige) EAN/PNS richtlijn integraal toe te voegen aan dit landelijk protocol voor onderhoudsbehandeling met intraveneus immunoglobuline (IVIg) in CIDP door een link naar de originele publicatie (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jns.12455).

Samenstelling werkgroep

Dit protocol is opgesteld door vertegenwoordigers uit de drie grootste Nederlandse CIDP centra, namelijk het Erasmus MC (Prof. dr. Pieter van Doorn), het UMC Utrecht (dr. Alexander Vrancken), het Amsterdam UMC (dr. Ilse Lucke en dr. Filip Eftimov), en vertegenwoordiger van Spierziekten Nederland (drs. Patricia Blomkwist). Pieter van Doorn en Filip Eftimov zijn tevens mede-auteurs van de EAN/PNS richtlijn.

De volledige richtlijn kunt u hier terugvinden.

Een compleet overzicht van NMD richtlijnen kunt u hier terugvinden.