FSHD Compliment

Publicatie: 06 November 2022

Op zaterdag 10 september jongstleden werd voor de eerste keer door de FSHD-stichting het “FSHD-compliment” uitgereikt. De aanmoedigingsprijs heeft als doel jong talent te stimuleren om werkzaam te blijven in onderzoek en/of zorg voor mensen met FSHD. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. De FSHD Stichting is een fondsen verstrekkende organisatie in de ruimste zin van het woord (zie: fshd.nl). De stichting heeft ook tot doel om meer aandacht aan FSHD-onderzoek te schenken. Jos IJspeert, Anna Zielman-Blokhuis en Ronne Pater waren door collega’s en/of supervisors genomineerd voor het compliment.

De kracht van Jos IJspeert, fysiotherapeut en junior onderzoeker op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc is dat hij de ervaringen in de patiëntenzorg vertaalt naar nieuwe concepten voor behandelmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek. Door zich te richten op coördinatie en techniek in plaats vanop kracht en uithoudingsvermogen, heeft hij de behandeling van schouderklachten bij spierziekten getransformeerd. Hij is ook altijd graag bereid deze kennis met collega’s en patiënten te delen. Anna, revalidatiearts in opleiding en onderzoeker in het circuit Nijmegen-Den Bosch heeft zich verdiept in de sociaaleconomische kosten van de ziekte FSHD, waarin ze aantoonde dat de ziekte FSHD gepaard gaat met forse directe en indirecte sociaaleconomische kosten en een verlaagde kwaliteit van leven.  Anna is een betrokken AIOS met zowel een gedegen wetenschappelijke basis als een goede invoelbaarheid met de patiënt. Ronne viel op doordat zij door vier patiënten en twee collega’s is voorgedragen. Zij werkt als fysiotherapeut in een perifere praktijk in Arnhem, en is daarnaast als junior onderzoeker actief voor de internationale FSHD-richtlijn en het project “psychological interventions in neuromuscular disorders”. Patiënten waarderen haar betrokkenheid, snelle intuïtie en nauwgezetheid. Onderzoeken zijn onder haar begeleiding niet saai meer, patiënten komen graag terug. Ze is geïnteresseerd en empathisch, en zeer collegiaal. Jos, Anna en Ronne waren alle drie met een smoes naar de uitreiking gelokt. Het uiteindelijke compliment werd aan Ronne Pater uitgereikt. Bij het overhandigen gaf ze aan graag in het veld werkzaam te blijven. Het compliment zal over twee jaar opnieuw uitgereikt worden.