De samenwerkende spierfondsen steunen Spierziekten Centrum Nederland

Publicatie: 16 January 2019

Spierziekten Centrum Nederland ontvangt van de samenwerkende spierfondsen financiële steun. De samenwerkende spierfondsen, bestaande uit Spieren voor Spieren, Duchenne Parent Project, Stichting ALS Nederland, FSHD Stichting en het Prinses Beatrix Spierfonds, stellen dit jaar € 80.000,- beschikbaar. Deze unieke inzet van hun gezamenlijke middelen werd officieel bekend gemaakt op het jaarlijkse symposium Neuromusculaire Ziekten van Spierziekten Centrum Nederland op vrijdag 11 januari jl. in het bijzijn van de spierfondsen.

Spierziekten Centrum Nederland is het samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit alle universitaire medische centra die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire aandoeningen. Zij biedt een platform voor het spierziekteveld en bundelt de krachten op het gebied van hoogwaardige zorg en goed wetenschappelijke onderzoek.

Nederland telt meer dan tweehonderdduizend mensen die moeten leven met een spierziekte. De spierfondsen zamelen geld in dat meer onderzoek mogelijk maakt, zodat uiteindelijk de behandeling en zorg van al die patiënten verbeterd. De subsidie van de spierfondsen aan Spierziekten Centrum Nederland onderstreept de toegenomen samenwerking tussen de spierziekteorganisaties in hun strijd tegen spierziekten.