Belgisch Nederlandse Neuromusculaire Studieclub

Deze bijeenkomst zal vanwege vanwege COVID19 online plaatsvinden.

Waar – Online. Voor deelname aan de virtuele bijeenkomst en de benodigde link volgt meer informatie.
Wanneer – Woensdag 26 mei, aanvang 14.00 uur

Programma – Te zijner tijd volgt het definitieve programma