Belgisch-Nederlandse Neuromusculaire Studieclub, 17 November 2021

Op woensdag 17 november 2021 vindt de Belgisch Nederlandse Neuromusculaire Studieclub plaats.

Tijd: woensdag 17 november 2021, 14.00 – 18.00 uur
Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (precieze locatie volgt)

Indiening abstracts: graag voor 15 oktober via M.G.Ram@umcutrecht.nl.