Advies Zorginstituut Nederland: apotheekbereidingen mexiletine opnemen in de basisverzekering

Publicatie: 02 February 2021

In januari heeft het Zorginstituut Nederland het ministerie van VWS geadviseerd om het medicijn mexiletine dat door de nationale apotheken is bereid, te vergoeden en niet hetzelfde, maar veel duurdere medicijn Namuscla. Op deze manier blijft de beschikbaarheid van het medicijn voor patiënten met niet-dystrofische myotonie verzekerd.

Aanleiding voor dit advies was de registratie in 2018 door de European Medicines Agency (EMA) van de reeds bestaande mexiletine onder de naam Namuscla van het farmaceutische bedrijf Lupin. Dergelijke registraties zijn mogelijk met de Europese weesgeneesmiddelenwetgeving. Hoewel deze wetgeving primair bedoeld is om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor zeldzame ziekten te stimuleren, maakte het ook de toelating mogelijk van oude geneesmiddelen voor nieuwe indicaties. De monopoliepositie die fabrikanten dan met deze regeling krijgen, leidt in de praktijk vaak tot hoge prijzen. Zo is de prijs van Namuscla voor de Nederlandse markt € 23,39 per capsule. Dat is meer dan 3 keer hoger dan de apotheekbereidingen. Een twijfelachtige stijging van kosten van een medicijn dat al sinds 1970 wordt gebruikt. Een artikel van Postema et al. biedt een uitgebreider overzicht van het onderwerp.

Bij de afweging om Namuscla op te nemen voor vergoeding zijn door het Zorginstituut diverse partijen geraadpleegd, waaronder de patiëntenorganisatie Spierziekten Nederland, NMZ expertisecentrum Radboudumc en Spierziekten Centrum Nederland. Samen met de aanbeveling van 14 januari werd gesteld dat “de Europese stimuleringsmaatregelen voor weesgeneesmiddelen niet bedoeld voor een bestaand medicijn voor een zeldzame ziekte zoals Namuscla.” De volledige aanbeveling vindt u via deze link.